ul. Kawiorowa 21, 85-435 Bydgoszcz
+48 724 154 554

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH stelkar.com.pl

Ochrona prywatności

Jako stelkar.com.pl kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy.

Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Oświadczamy również, że wyłącznym administratorem danych, w tym danych osobowych w naszych serwisach, bądź danych przesyłanych do stelkar.com.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE

Gromadzenie danych logów

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. stelkar.com.pl nie zabiega o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Stowarzyszenie przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

czas nadejścia zapytania,

pierwszy wiersz żądania HTTP,

kod odpowiedzi HTTP,

liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

informacje o wersji systemu operacyjnego użytkownika,

informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, pliki z logami są okazjonalnie analizowane w celu określenia jakie przeglądarki stron WWW są stosowane przez użytkowników, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych logów

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony (nie dłużej jednak niż okres, w jakim serwis istnieje i jest administrowany) jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią stelkar.com.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

MECHANIZM COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA

Niezbędność plików Cookie

Pliki Cookie są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania witryny.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach stelkar.com.pl nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie stowneuroch.pl. okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu stelkar.com.pl. powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Ponadto może być wykorzystywany stały plik Cookie – przechowywany w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Cel używania plików Cookies

Serwis stowneuroch.pl. używa plików Cookies w celu:

utrzymania w nich id sesji użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki użytkownika),

obsługi skryptów statystyk,

ułatwienia użytkownikom korzystania z serwisu.

W powyższych celach stosowane są przez stelkar.com.pl powszechne na rynku internetowe technologie obserwowania służące monitoringowi ruchu w serwisach. Serwis stelkar.com.pl gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:

liczba wejść unikalnych/odsłon,

kraj,

przeglądarka,

czas wizyty.

Pliki Cookies stosowane w serwisach stelkar.com.pl nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.

Wpływ użytkownika na zarządzanie plikami Cookies

Niektóre (lub wszystkie) z plików Cookies mogą być zapisywane w przeglądarce użytkownika. Celem zdecydowania, jak pliki Cookie mają być wykorzystywane, w każdej chwili użytkownik może otworzyć ustawienia personalizacji w przeglądarce i zrezygnować z używania konkretnych plików (niektóre przeglądarki na urządzeniach mobilnych mogą nie oferować tej możliwości).

Ustawienia przeglądarki Państwa urządzeń pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.

Wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich

Na naszych stronach mogą znaleźć się wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich, które posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych. Funkcjonalności te wykorzystywane są w celu integracji z portalami społecznościowymi, monitorowania ruchu na naszych stronach WWW, zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów i umożliwiają nam dopasowywanie naszych serwisów do potrzeb odwiedzających osób.

Mechanizmy, które można spotkać na naszych stronach, to:.

Google Analytics oraz narzędzia dostarczane przez Facebook.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi danych Facebook. https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Stelkar nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Poleca się, by po przejściu na inne strony, każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW stelkar.com.pl.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je przesyłając wiadomość e-mail, na adres podany na stronie WWW, w której dobrowolnie i z własnej inicjatywy zdecydujecie się podać dane osobowe, wówczas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., stelkar.com.pl będzie Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe. stelkar.com.pl, wykonując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuje:

DANE ADMINISTRATORA:

stelkar.com.pl

ul. Kawiorowa 21, 85-435 Bydgoszcz,

dane do kontaktu z administratorem:

Można się z nami skontaktować listownie na adres:

stelkar.com.pl

ul. Kawiorowa 21, 85-435 Bydgoszcz,

lub poprzez e-mail: [email protected]

Z kim dzielimy się danymi

Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w zakresie świadczonych przez nich usług np. dostawcom usług, z których korzystamy (hosting strony www, serwer pocztowy). Nie mają oni prawa korzystać z Państwa danych w swoich celach.

Gdy dane użytkownika przekazywane są odbiorcom danych, aby zrealizować usługę lub w innych celach, do których zostało udzielone upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.

Zakres przetwarzania i przechowywania danych

Dane osobowe przesłane w formie wiadomości e –mail są przez nas przechowywane na potrzeby obsługi zainicjowanego przez użytkownika kontaktu i wykorzystujemy je w odpowiedzi na przesłane pytanie (jeśli takie miało miejsce). Przechowujemy je przez nieokreślony czas (nie dłużej jednak niż jest to niezbędne dla kompleksowej realizacji kontaktu zainicjowanego przez e-mail i okresu archiwizacji wiadomości uzależnionego od przedmiotu sprawy, której dotyczył), ale nie wykorzystujemy uzyskanych tak informacji w celach marketingowych. Dane przesyłane przy pomocy e-mail, są dokładnie takie jak je Państwo podają, a ich podanie jest dobrowolne.

Dane nie są przez Stowarzyszenie przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.

Informacja o prawach do swoich danych

W przypadku uprzedniego przekazania danych osobowych w formie e-mail, użytkownik w szczególności może zażądać usunięcia przez Stowarzyszenie całości danych osobowych będących w posiadaniu Stowarzyszenia. Nie dotyczy to żadnych danych które Stowarzyszenie jest zobligowane zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Ponadto posiadają Państwo prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o profilowaniu

Ta witryna internetowa nie zapewnia usług obejmujących automatyczne podejmowanie decyzji, na przykład nie gromadzimy danych użytkowników w celu opracowania profilu reklamowego. Innymi słowy: nie stosujemy profilowania.

Zmiany polityki prywatności

W przypadku zmiany polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

Data ostatniej aktualizacji: 03-31-2022 r.

error: Stona Chroniona